Photos and videos

 
That's how it started...excavation - Igy kezdődött...

Shoring -Támfalazás
Foundation - Alapozás
Blocks for the basement - betonblokkok a basementhez 
Basement is almost done - majdnem kész a basement

...yay, it's done - hurrá, elkészült
First walls in the basement - Első falak a basementben
Making progress - Haladunk
Basement walls - Basement falak

Basement stairs - Basement lépcső
First floor walls getting in shape - as első emelet (földszint)falai kezdenek alakulni

Front door and first floor walls - Bejárati ajtó és falak